Nacházíte se zde: Úvod

Důležité sdělení

Vážení rodiče, dne 22. 6. začne v hlavní budově školy rekonstrukce elektřiny. Tato akce byla dlouho plánovaná, potrvá asi 9 týdnů. Vzhledem k současné situaci bychom rádi zahájili nový školní rok 1. září 2020. Po dohodě s firmou a zřizovatelem jsme se rozhodli, že nad žáky prvního stupně zajistíme dohled do pátku 26. 6. 2020 (žáci budou pobývat v náhradních učebnách v přístavbě školy), a to ve stávajícím režimu od 6.00 do 15.00 hodin. Prosíme vás, pokud máte možnost, nechejte dítě v týdnu od 22. 6. do 26. 6. doma.

Žáci 2. stupně budou mít možnost konzultací a uzavření klasifikace v těchto termínech:

8. 6. 2020 – 6. ročník,

9. 6. 2020 – 7. ročník,

10. 6. 2020 – 8. ročník,

11. 6. 2020 – 9. ročník,

od 8.00 do 11.00 hodin v určených třídách. Při vstupu do školy odevzdají žáci 2. stupně prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí na vrátnici školy). V daných termínech odevzdají učebnice a klíče od šatnových skříněk žáci 9. ročníku a vycházející žáci.

Klasifikace se uzavře dne 14. 6. 2020. Vysvědčení se bude vydávat dne 19. 6. 2020 dle rozpisu. Ve dnech 29. a 30. 6. 2020 bude škola pro všechny žáky uzavřena!

Děkujeme za pochopení! Mgr. Petr Juřina, ředitel školy

Upozorňujeme rodiče, že nesmí vstupovat do budovy!

Společně to zvládneme!

Žádost o ošetřovné vám vystaví paní Bajáková: bajakova@zs2krnov.cz

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Škola je zapojena do projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“, to znamená, že nadále se mohou žáci přihlásit na doučování!

Rozpis prázdnin dle MŠMT naleznete v odkaze „Organizace školního roku“.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod